Massage

En behandlingsform för bättre funktion & rörlighet i hela kroppen
Massage är inte bara en lyx som du unnar dig då du tycker att du har tid. Massage har faktiskt otroliga hälsofördelar och har använts sedan antiken för att lugna, ge välbefinnande och välmående. Det är en mänsklig instinkt vi har att använda händerna för att lindra smärta och lugna vid upprördhet.

Jag behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Den holistiska helhetssynen är en självklarhet för mig. Jag arbetar främst med händerna och kombinerar ofta ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som massage och stretching.
Vid sidan om beredskap för akuta vårdinsatser ryms även en rad förebyggande och rehabiliterande åtgärder inom ramen för denna breda behandlingsform.