Mindfulness

För att arbeta med den emotionella, mentala sidan använder jag mig av mindfulness som på många sätt liknar KBT, kognitiv beteendeterapi. Grunden till all förändring är enligt både KBT och mindfulness att du, genom självobservation, kan bli uppmärksam på det som händer inom och utom dig själv. Först då får du ett utrymme att göra ett val: Att stanna kvar och acceptera att det är som det är eller åstadkomma en förändring.
Vakna upp med mindfulness
Många av oss lever våra liv utan att vara närvarande här och nu. Tiden rinner iväg allt snabbare och vi springer fortare och fortare, men blir ändå inte nöjda. Resultatet blir en känsla av otillräcklighet, stress, utmattning, trötthet, oro och nedstämdhet.
Lär dig hantera DIN stress
Mindfulnessträning är ett komplement till annan behandling. Med träning i mindfulness minskar du snabbt din stress. Du lär du dig bland annat att allt tidigare bli medveten om dina signaler på stress. Det kan vara tankar om vad som sker, stresskänslor eller förnimmelser i kroppen av stress. Många patienter känner att de har stor nytta av mindfulness. När du blir medveten om dina stressignaler bryts den onda spiralen. Du ser de val du har och blir bättre på att se klart på varje situation, att göra mer realistiska bedömningar och att hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper till effektiv återhämtning.
Konsten att leva här och nu
Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande.  Hur du kommer bort från onödig stress, oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända. Mindfulness låter oss använda alla våra sinnen för att mjukt uppmärksamma det som händer inom och omkring oss i just denna stund utan att värdera det. Du lär dig att vara alert och att fokusera på vad som händer i nuet. Du ökar din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre. Du bygger upp en inre stabilitet och lär dig fokusera på det som är viktigt just nu. I träningen lär man sig bland annat att möta verkligheten som den är och se de val vi har. Mindfulness är därför mycket effektivt vid utbrändhet men även för att reducera smärta.

Vill du prestera men det är något som hela tiden håller dig tillbaka. Kanske blir du sjuk varje gång du börjar komma igång på riktigt eller har en axel eller ett knä som alltid gör sig påmind och hindrar dig att uppnå dina mål.