För företag

Vill man ha en framgångsrik, välmående arbetsplats är det en klar fördel om man sköter om personalen.

Föreläsningar om medvetenhet och balans

Sänk sjukfrånvaron och öka prestationen hos personalen med rätt typ av kunskap avseende stress, sömn, kost och återhämtning.

Under föreläsningen får man kunskap och konkreta tips hur man skapar balans och får bättre ork och energi. Föreläsningen går in på en helhetssyn där vi går djupare i områdena Fysiskt (skelett, leder och muskler), Kemiskt ( kost, vitaminer, mineraler, hormoner) och Mentalt (stress, minnen, trauman)

Fysiskt går vi djupare i hur skevheter och smärta i kroppen kan lokaliseras med en medvetenhet kring sina dagliga rutiner och rörelser och hur man själv kan påverka nervsystemet och bli mer rakriktad och minska sina problem och smärtor. Kemiskt pratar vi om kost, näringsobalanser och vad vi kan göra åt det, hur kroppen fungerar, vanliga obalanser och hur mycket du kan påverka ditt mående genom att bli medveten om vad du äter och varför. Vi människor har funnits i ca 300.000år, för 10.000år sedan började vi odla och hålla boskap och sedan tänker ni på hur vi har ätit de sista 40 åren. Då kan man också förstå att våra kroppar inte hunnit anpassa oss till denna kost. Mentalt går vi djupare i hur våra tankar påverkar vår vardag och våra upplevelser kring olika saker. Grundläggande mental träning ger en utomordentlig stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll. I ett avspänt tillstånd är du mycket mottaglig för självpåverkan och nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål. Kvaliteten på våra tankar bestämmer också kvaliteten på våra liv!

”Denna föreläsning inspirerar och motiverar människor att ta rodret i sina egna liv och göra det så bra som man kan i stället för att se sig som ett offer för sina omständigheter”

Omdömme från föreläsning

Behandlingar för personalen

Ett annat sätt att ta hand om personalen på ett bra sätt är genom friskvård, och där spelar företagsmassage en viktig roll. Genom att kontinuerligt och förebyggande komma ut till er arbetsplats och ge massage till de anställda kan man verkligen förebygga ohälsa och samtidigt hjälpa personal att må bättre som haft problem.

Det är inte bara det fysiska som påverkas ­ även det mentala är en viktig bit i det hela. Det blir som din stund där du slappnar av och laddar upp ny mental kraft. Dessutom ger det ytterliggare positiva effekter. Exempelvis skapar det en subtil positiv känsla på arbetsplatsen där medarbetarna känner att de är värda att satsas på.

Jag har flera olika metoder att välja emellan, dessutom anpassar jag mig till kunden, så det brukar alltid gå att hitta något som passar. Bänk, papper, handdukar m.m. har jag med mig så det enda som behövs är ett rum tillräckligt stort för att slå upp bänken.

Att jag kommer ut till arbetsplatsen är själva poängen – hjälpen kommer ut till behovet. Jag brukar räkna med 45 minuter per person och kan komma ut regelbundet på bestämda dagar. Personalen får skriva på tider på ett schema i förväg och därefter kommer jag ut och behandlar. Smidigt. Det är på många sätt lönsamt och bra för företaget i längden med friskvård.