Massage

En behandlingsform för bättre funktion & rörlighet i hela kroppen
Massage är inte bara en lyx som du unnar dig då du tycker att du har tid. Massage har faktiskt otroliga hälsofördelar och har använts sedan antiken för att lugna, ge välbefinnande och välmående. Det är en mänsklig instinkt vi har att använda händerna för att lindra smärta och lugna vid upprördhet.

Jag behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Den holistiska helhetssynen är en självklarhet för mig.  Det är sällan orsaken till ett problem är det man från början trodde så det är viktigt att se över hela kroppen. Jag arbetar främst med händerna och kombinerar ofta ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som massage och stretching.
Vid sidan om beredskap för akuta vårdinsatser ryms även en rad förebyggande och rehabiliterande åtgärder inom ramen för denna breda behandlingsform.

Viktigt att se till helheten

Har man ett fysiskt återkommande problem får man mycket bättre resultat om man tittar till helheten och inte bara på det fysiska. Till exempel om du får återkommande spänningar i nacken så hjälper det inte bara med fysiska behandlingar utan man behöver se till grundorsaken till problemet. Kemisk balans och mental balans är precis lika viktig i kroppen som den fysiska balansen. Är du till exempel mycket stressad så påverkar det den kemiska balansen genom att du får brist på magnesium i kroppen. Magnesium har just funktionen att bland annat få musklerna att slappna av så inte så konstigt att den där spänningshuvudvärken kommer just när vi varit som mest stressade.

Får bara kroppen rätt miljö ( fysiskt, kemiskt och mentalt) så kan vi läka från det mesta.

Kroppen är fantastisk!