Samtalsterapi

Vi är och har alltid varit entreprenörer inom vårt område – viljan att förändra, utveckla, att alltid erbjuda högsta kvalitet är faktorer som ger energi och resultat för våra klienter och energi och motivation för våra medarbetare. Vi drivs av en vilja att möta den enskilde klienten med möjligheter, respekt och värme. Vi drivs också av att aktivt bidra till utveckling av vård och behandling inom våra områden – missbruk och psykisk ohälsa – i Sverige. Vi strävar efter att ge våra klienter verktyg och skapa sig förutsättningar för ett värdigt liv – som varar över tid.

Vi följer senaste forskning och metodutveckling, vi satsar på att utbilda och utveckla våra medarbetare och vi söker kontinuerligt nya former för att förbättra vår behandling och vårt samlade erbjudande.

Varje enskild behandling är speciellt anpassad för varje klients unika behov.

VÅR BEHANDLING VILAR PÅ FYRA BESTÅNDSDELAR: